Thẻ vietcombank 4 năm không sử dụng, tài khoảng chỉ có 50k tiền cố định, giờ mình muốn mở lại thẻ thì có phải trả khoảng phí phạt nào không?

4 câu trả lời 4