Vì sao nhà nước luôn khuyến khích người nông dân làm giàu bằng cách nhân rộng mô hình nông lâm ngư nghiệp kết hợp.?

6 câu trả lời 6