Cho 3 ví dụ về ma sát có lợi và 3 vd về ma sát có hại ( đến 12 giờ thôi giúp mình)?

5 câu trả lời 5