Giải giúp e bài này vs ạ ( đây là toán 9)?

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B. Kẻ đường thẳng m vuông góc với AB, cắt (O) và (O') lần lượt tại C và D. CB cắt (O') tại F, DB cắt (O) tại E. Chứng minh góc BAE= góc BAF
9 câu trả lời 9