E có iphone mà nút home k nhấn đc nhưng vẫn nhận vân tay vậy có phải hỏng k?

6 câu trả lời 6