Mình hỏi về phim hoạt hình robot từng chiếu trên THVL. Trong đó có các siêu người máy: gió, đất, lửa...?

4 câu trả lời 4