Mất chứng minh nhân dân .bây giờ có cung cấp cho tôi hình được không .tôi đang có viêc quan trọng. Xin chân thành cảm ơn?

Ảnh 2 matej của chung minh
4 câu trả lời 4