Về thành phần bê tông?

Các bạn có biết trong bê tông gồm những thành phần hóa học nào không ạ, xin cám ơn.
3 câu trả lời 3