Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2017 là gì và nếu đủ chiều cao mà k đủ cân nặng có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

4 câu trả lời 4