Tại sao có 1 số học sinh lại mặc cả 3 chiếc quần (quần lót, quần đùi, quần tây) khi đi học vậy? Mặc vậy có lợi ích gì? Có nên mặc như vậy ko?

5 câu trả lời 5