3 điểm toán 15 phút lần đầu có ảnh hưởng nhiều đến danh hiệu hs giỏi không ạ?

- Nay lần đầu chủ quan mà được có 3 điểm 15p toán, toán hình thì 7 điểm + điểm miệng 8 nếu 1 tiết đc 8 trở lên thì có ảnh hưởng nhiều đến d.hiệu hsg k??
13 câu trả lời 13