Chào ace cho mình hỏi. Hệ thống chữa cháy Stat-X, Hệ thống chữa cháy Aerosol và Hệ thống chữa cháy Sol khí? là gì vậy.?

Phòng cháy chữa cháy
5 câu trả lời 5