Ai giải chi tiết giùm em Pt này không ạ?

X^2 + 5X =2 căn(X+8)
Cập nhật: Giai được em xin biếu 5 sao :D
1 câu trả lời 1