Em có 2 con điểm 4.8 và 4 trong kiểm tra 15 phút ,muốn vớt điểm thì kiểm tra 1 tiết và học kỳ phải bao nhiêu ạ?

4 câu trả lời 4