Cho phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều : x= 2t bình +2t -100. Tính quãng đường đi được?

😫😫😫😫😫
4 câu trả lời 4