Các you lớp mấy bắt đầu mặc sịp v? Lần đầu mặc thấy sao? Hồi các lớp dưới đi học thả rông hay mặc quần đùi ở trong v?

4 câu trả lời 4