Chó nhà mình bị sùi bọt mép, lẫn máu, chân đi loạng quạng, vẫn nhận thức được?

12 câu trả lời 12