Giải giúp em với ạ?

Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh dốc dài 100m. Sau 10s thì đến chân dốc. Sau đó quả cầu chuyển động đều trên mặt phẳng ngang 50m thì dừng lại.
a) Tính gia tốc trên dốc
b) Tính vận tốc ở chân dốc
c) Tính thời gian quả cầu đi trên mặt phẳng ngang
d) Tính tốc độ trung bình trong suốt quãng đường chuyển động
4 câu trả lời 4