Làm thế nào để biết được kích thước và ngày tạo lập của 1 tập tin? Trình bày cách thực hiện.?

giúp em trả lời câu này với
5 câu trả lời 5