Cho e hỏi máy may không lên chỉ dưới ổ thuyền lên được,có lúc chỉ lên được đi hai ba mũi lại bị khựt và không may được,co phai hư ổ thuyền k?

Máy con bướm
4 câu trả lời 4