Nếu chỉ có chủ trương chính sách mà không có pháp luật nhà nước có thể quan lí xh đượckhông?

3 câu trả lời 3