Cho mình hỏi các ngành hàng về Thủy hải sản, Hạt tiêu hạt điều, cà phê thì mặt hàng nào dễ làm kinh doanh ngay tại nước xuất sang nhất ?

Cà phê thì như vinacafe có lẽ thị trường nào kinh doanh được đều đã mở hết rồi, mình muốn hướng đến các hãng hạng thấp hơn chưa kinh doanh nước ngoài nhiều. Kinh doanh là như kiểu Licensing, franchising, hay liên doanh các kiểu....
3 câu trả lời 3