Cháu học bên nghành kỹ sư xây dựng Cháu muốn tìm hiểu?

Cháu học năm 2 rồi vẫn chưa có hình dung được nhiều Cháu muốn các chú đi trước cho cháu hỏi +Cháu nên học gì từ bây giờ ngoài chương trình ở trường dạy + Một kỹ sư cần biết gì ạ ví dụ như.. làm hồ sơ dự thầu, hoàn công, quyết toán..v.v cháu cần nhất ở mục này ( tức là yêu cầu công việc biết làm ) bao gồm tất cả... hiển thị thêm Cháu học năm 2 rồi vẫn chưa có hình dung được nhiều
Cháu muốn các chú đi trước cho cháu hỏi
+Cháu nên học gì từ bây giờ ngoài chương trình ở trường dạy
+ Một kỹ sư cần biết gì ạ ví dụ như.. làm hồ sơ dự thầu, hoàn công, quyết toán..v.v cháu cần nhất ở mục này ( tức là yêu cầu công việc biết làm ) bao gồm tất cả về hồ sơ và kỹ năng, tính toán, giấy tờ hay hiện trường ạ
Cảm ơn các chú ạ 😘😘😘
2 câu trả lời 2