Hỏi về kích thước trong photoshop?

Mình muốn thiết kế 1 file theo kích cỡ A4, nhưng đã tạo file có kích thước 210x297cm thay vì 210x297mm, tức là gấp 100 lần tờ giấy A4. Bây giờ mình không lưu được thành file pdf do máy không thể đủ dung lượng (mặc dù còn tận hơn 100GB). Mình có thể làm thế nào để giảm kích thước file về chuẩn A4 không?
4 câu trả lời 4