Cho hỏi tên phim hoạt hình chiếu ở vtc11?

Đây là hoạt hình bộ có chú bạch tuộc xanh đầu to đội mũ nhỏ có một con chó và những người bạn là chim cánh cụt và nhiều người khác
3 câu trả lời 3