Mua xe trong tiệm cầm đồ sang tên đôi chủ như thé nào vậy adm?

4 câu trả lời 4