Vì sao hiện nay tỉ trọng nông nghiệp trong ơ cấu GDP của Nhật Bản lại giảm liên tục và nhanh hơn các nước khác trên thế giới ?

4 câu trả lời 4