Giúp mk lập dàn ý chi tiết cho đề sau ạ:Sau mỗi kì nghỉ lễ trên nhiều bờ biển Việt Nam thường ngổn ngang rất nhiều rác.Trình bày suy nghĩ?

4 câu trả lời 4