Làm sao để tắt khóa thông minh trên xe lead 2018, mình đứng cạnh xe, remote báo vẫn khóa nhưng người khác mở đề vẫn khởi động được xe là sao?

4 câu trả lời 4