Em thi vật lý 15p bị 3đ ghi vào sổ luôn rồi ạ thế có gỡ làm hs giỏi đc k?

4 câu trả lời 4