Người thân e muốn gửi tiền cho e nhung người thân e không có the ATM,vậy bưu điện có thể chuyển tiền vào tai khoản atm cho e luôn được ko ạ?

Người thân e muốn gửi tiền cho e nhung người thân e không có the ATM,vậy bưu điện có thể chuyển tiền vào tai khoản atm cho e luôn được ko ạ
5 câu trả lời 5