Ai biết bài nhạc không lời, mở đầu là giai điệu có con ếch kêu, e nhớ sơ sơ giai điệu là “tình tinh tinh tinh tính tinh tình tính” e cảm ơn?

3 câu trả lời 3