Mọi người hỏi câu này làm sao ạ? Câu hỏi:"Phân loại các lớp cơ bản của ứng dụng kết nối mạng đa phương tiện".?

3 câu trả lời 3