Cho mình hỏi chỉ tiêu VBN hay độ tươi của thực phẩm là gì, ý nghĩa của nó.?

4 câu trả lời 4