Cho e hỏi rằng e đang có 3 mẫu đầm là: đầm yếm , đầm trễ vai , đầm yếm cổ lọ v cho e hỏi là đặt tên bộ sưu tập nào phù hợp ạ?

4 câu trả lời 4