đếm các số chẵn trong dãy.hãy giúp em với?

4 câu trả lời 4