Người nhỏ tuổi phải tôn trọng người hơn tuổi trong cuộc tranh luận, cãi nhau??

Trong cuộc tranh luận khi 2 người không ai hơn ai về cái gì, mọi thứ đều ngang bằng nhau nhưng chỉ hơn kém nhau ở độ tuổi và người hơn tuổi được dùng những từ ngữ mang tính đả kích nhưng vì câu nói "Người nhỏ tuổi phải tôn trọng người hơn tuổi" mà tôi bị khựng lại. Tôi nên nói gì để có thể quay trở lại... hiển thị thêm Trong cuộc tranh luận khi 2 người không ai hơn ai về cái gì, mọi thứ đều ngang bằng nhau nhưng chỉ hơn kém nhau ở độ tuổi và người hơn tuổi được dùng những từ ngữ mang tính đả kích nhưng vì câu nói "Người nhỏ tuổi phải tôn trọng người hơn tuổi" mà tôi bị khựng lại. Tôi nên nói gì để có thể quay trở lại thế cân bằng với đối phương.
5 câu trả lời 5