Tìm game cũ quên mất tên?

Game đó có một anh chàng cầm thanh gươm và cái khiêng nữa đi trên tuyết trắng ý đánh nhau với mấy con sói nữa và một con king kong khổng lồ nữa ai biết chỉ hộ với
5 câu trả lời 5