điễm duới nhiu làỡ lại . dứới nhiu là thi lại. và nhiu là lên lớp v a.?

5 câu trả lời 5