10/7/2014: SÂN CỎ MY NY (Ký) 4b?

10/7/2014:
SÂN CỎ MY NY (Ký)
Sân cỏ my ny, đang thịnh hành
Thảo non nhân tạo, mướt mầu xanh
Học sinh nô nức, sau giờ học
Sỹ tử tranh tài, cúp thiếu niên
3 câu trả lời 3