Cho mk hỏi vuêts bảng kiểm điểm lí do là nói chuyện, bỏ lao động với chép phao trong giờ địa thì viết như thế nào ạ gặp mk vs.?

4 câu trả lời 4