Kết nối bàn phím ngoại với lap?

help mình kết nối lap top với bàn phím ngoài nhưng khi cắm vào nó sáng đèm bàn phím 1 nháy rồi tắt luôn.và hiện chữ USB device not recognized.... khi cắm chuột và USB thì máy nhận bình thường, ai giúp với ạ.
4 câu trả lời 4