Nếu mắc đèn có ghi 6V-3W với đèn có ghi 6V-4W vào hai điểm có hiệu điện thế 6V thì hai đèn có sáng bình thường không?

4 câu trả lời 4