Cháu muốn hỏi về z1000 và z300 hay z900 v.v..?

Cháu muốn hỏi ai đã trải nghiệm rồi thì sẽ biết độ hao tốn nhiên liệu của nó ạ
1lit trung bình bao nhiêu km
4 câu trả lời 4