Tính giá trị công suất trung bình của quạt điện?

3 câu trả lời 3