Giúp em với. GDP bình quân đầu người của hoa kỳ năm 2010 là bao nhiêu?!!!!?

4 câu trả lời 4