1 người xin nghỉ việc vào 1.1.2015 nhưng sau đó 30.1 a muốn tiếp tục làm việc. Nhưng công ty kh đong ý vì tuyểm them ng mới?

3 câu trả lời 3