28/10/2011: THÊ DỤC BUỔI SỚM MAI 2c?

28/10/2011: THÊ DỤC BUỔI SỚM MAI Sân nhà Thi Đấu, buổi sớm mai Rực rỡ bình minh, bóng trải dài Phụ lão tóc râu, như tuyết phủ Lão bà tóc bạc, tựa mây bay Nam thanh mau lẹ, dồn chân bước Nữ tú nhánh nhanh, nhịp theo bài Tiếng nhạc nhịp nhàng, cùng động tác Hòa trong phong cảnh, buổi thiên thai. Levanm45 hiển thị thêm 28/10/2011:
THÊ DỤC BUỔI SỚM MAI
Sân nhà Thi Đấu, buổi sớm mai
Rực rỡ bình minh, bóng trải dài
Phụ lão tóc râu, như tuyết phủ
Lão bà tóc bạc, tựa mây bay
Nam thanh mau lẹ, dồn chân bước
Nữ tú nhánh nhanh, nhịp theo bài
Tiếng nhạc nhịp nhàng, cùng động tác
Hòa trong phong cảnh, buổi thiên thai.
Levanm45
3 câu trả lời 3