28/10/2012: TIN BÃO GẦN BỜ (CA) 1b?

28/10/2012:
TIN BÃO GẦN BỜ (CA)
Tin đưa: Bão đã gần bờ
Mưa to, gió lớn, xác xơ cây cành
Còn đâu, mặt nước biển xanh
Sóng gầm, sóng thét, hoành hành ngư dân
Ào ào, gió nổi phong trần
Mây mưa mù mịt, tàu thuyền ngắc ngư
Sài Gòn: Tuy bão còn xa
Nhưng lòng người thấy, sót sa bội phần
Giangsơn
3 câu trả lời 3