28/10/2013: BUỔI LỄ CHÀO CỜ 3b?

28/10/2013: BUỔI LỄ CHÀO CỜ Bình minh rạng tỏ, ánh ban mai Buổi lễ chào cờ, sáng thứ hai Nhanh nhẹn tác phong, hàng thẳng tắp Tôn nghiêm, trang trọng, dưới kỳ đài Quốc ca hùng tráng, loan trầm bổng Cờ đỏ, sao vàng, phất phới bay Nắt mặt nghiêm trang, mà rạng rỡ Hân hoan, hồ hởi, dưới thiên thai Ngày 7/10/2013 Minhle989 hiển thị thêm 28/10/2013:
BUỔI LỄ CHÀO CỜ
Bình minh rạng tỏ, ánh ban mai
Buổi lễ chào cờ, sáng thứ hai
Nhanh nhẹn tác phong, hàng thẳng tắp
Tôn nghiêm, trang trọng, dưới kỳ đài
Quốc ca hùng tráng, loan trầm bổng
Cờ đỏ, sao vàng, phất phới bay
Nắt mặt nghiêm trang, mà rạng rỡ
Hân hoan, hồ hởi, dưới thiên thai
Ngày 7/10/2013
Minhle989
3 câu trả lời 3